16/02/2019

Χαιρετισμός από το νέο Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.

Εκλεκτοί συνάδελφοι / συναδέλφισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Ζαριφή Βάσογλου (Γυμνάσιο Μακροχωρίου)
Αντιπρόεδρος: Ευρυδίκη Γκόρη (5ο Γυμνάσιο Βέροιας)
Γραμματέας: Ελισάβετ Πιπερίδου (3ο δημοτικό Σχολείο Βέροιας)
Ταμίας: Αγγελική Γιαννάκη (Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας)
Μέλος: Αναστασία Παλασίδου (Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας)
Αναπληρωματικό μέλος: Γεωργία Ματζουλά (6ο Γυμνάσιο Βέροιας)
Το νέο Δ.Σ. δεσμευόμαστε να είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων σε εργασιακά θέματα αλλά και σε θέματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Η θέση μας είναι γνωστή και έχει διατυπωθεί επανειλημμένα: τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος –μείωση ωρών διδασκαλίας, υποβάθμιση του μαθήματος σε επιλογής στο λύκειο, απαξίωση μας από τους γονείς και μαθητές έναντι των «καθηγητών» στην ιδιωτική εκπαίδευση που προσφέρουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αν και πολλά από αυτά είναι αμφίβολης αξίας- μόνο αν είμαστε ενωμένοι και συσπειρωμένοι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτό συνεπάγεται τη στήριξη της Ένωσης από όλους μας.
Ωστόσο εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για το κατά πόσο υπάρχει πραγματική διάθεση εκ μέρους των συναδέλφων να συνεχίσει να υφίσταται η Ένωση μετά από τις απογοητευτικές απόπειρες διεξαγωγής εκλογών - οι οποίες τελικά πραγματοποιήθηκαν μόνο μετά την ευγενική μεσολάβηση της νέας μας συντονίστριας κας Αναστασιάδου- και τη φτωχή –ως ανύπαρκτη- συμμετοχή στα σεμινάρια, ημερίδες και εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Αξίζει να σημειωθεί, δε, ότι οι προσκεκλημένοι ομιλητές ή επιμορφωτές είναι διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίου, έμπειροι teacher trainers ή πρωτοπόροι συνάδελφοι.
Το μέλλον της Ένωσης είναι επισφαλές και είναι στα χέρια σας.

Με τιμή,
Ζαριφή Βάσογλου                              Ελισάβετ Πιπερίδου
Πρόεδρος                                           Γραμματέας
(εκ μέρους του Δ.Σ.)

03/11/2018

Επιστολή διαμαρτυρίας της Ενώσεως Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.)

Τα μέλη της Ενώσεως Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.), λαμβάνοντας υπ’ όψιν επιστημονικά και παιδαγωγικά δεδομένα σχετικά με την διδασκαλία της αγγλικής στην Β΄/βάθμια Εκπαίδευση, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του σχεδίου για την δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση και ειδικότερα στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο καθώς και τις συνεπακόλουθες συνέπειες στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών.
Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Γ’ Λυκείου βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενες θέσεις του Υπουργείου αλλά και με τις προσδοκίες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και εκμάθησης των ξένων γλωσσών καθώς και της πιστοποίησης αυτών μέσα στο δημόσιο σχολείο, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Κι αυτό ενώ είναι κοινά αποδεκτό ότι στις μέρες μας η αγγλική γλώσσα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλώς μία ξένη γλώσσα αλλά ως η βασική γλώσσα επικοινωνίας παγκοσμίως και ότι είναι απαραίτητο εφόδιο και βασικό προσόν για την εύρεση εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Παρά το γεγονός ότι στην ηλικία των 16 ως 18 ετών οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους ικανότητα, να εμβαθύνουν στην γλώσσα και να αξιοποιήσουν πλήρως τις γνώσεις που απόκτησαν τις προηγούμενες χρονιές, με βάση την εν λόγω πρόταση, το μάθημα της ξένης γλώσσας εξαφανίζεται ως μάθημα Γενικής Παιδείας από το πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου, παραμένοντας μόνο ως μάθημα Επιλογής (2 ώρες). Η αφαίρεση του μαθήματος της ξένης γλώσσας αντίκειται στην έως τώρα εκπαιδευτική πολιτική της παρούσης κυβέρνησης για ένα Λύκειο που θα παρέχει ουσιαστική γενική παιδεία και μόρφωση ως μια αυτόνομη βαθμίδα, ανεξάρτητη από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντίθετα, δημιουργεί μια Γ’ Λυκείου που λειτουργεί ως μια τάξη προετοιμασίας για την εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ειδικότερα για το μάθημα των Αγγλικών, η πρόταση αυτή ουσιαστικά επιτείνει τη συνεχή υποβάθμιση του μαθήματος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στο Λύκειο αλλά γενικότερα σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συνεχείς μειώσεις των ωρών διδασκαλίας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, την κατάργηση της υποχρεωτικότητας του μαθήματος στο Λύκειο και την κατάργηση των επιπέδων διδασκαλίας στο Γυμνάσιο.
Η Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η., αντιμετωπίζοντας το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας συνεκτικά, οραματίζεται και ζητά ένα ενιαίο, συνεχές πρόγραμμα σπουδών από την Α’ Δημοτικού έως και την Γ’ Λυκείου, έτσι ώστε να αποκομίζουν οι μαθητές τα πολλαπλά οφέλη από τη διδασκαλία του μαθήματος, κάτι που μόνο με αύξηση των ωρών διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στο Λύκειο μπορεί να πραγματοποιηθεί . Δυστυχώς όμως, με βάση τις συνολικές ώρες διδασκαλίας που διαμορφώνονται μετά και την νέα προτεινόμενη μείωση στη Γ’ Λυκείου, κρίνεται μάλλον αδύνατη η κατάκτηση των ανώτερων επιπέδων γλωσσομάθειας μέσα από το δημόσιο σχολείο, όπου άρτια καταρτισμένοι πτυχιούχοι αγγλικής φιλολογίας -και πολλές φορές κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών- αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των μαθητών.
Τέλος, Η Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η. συμμερίζεται απόλυτα τη θέση της ΠΕΚΑΔΕ ότι η ελληνική πολιτεία, μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση, οφείλει να παρέχει σε όλους και όλες ανεξαιρέτως τους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα εκμάθησης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε πολύ καλό ή άριστο επίπεδο, η οποία για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η αγγλική. 

Εκ μέρους της ΕΚΑΔΕΗ,


Η Πρόεδρος                                                        Η Γραμματέας 

Βάσογλου Ζαριφή                                              Παλασίδου Αναστασία

16/10/2018

Ενημέρωση από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της συνταξιοδότησης της προέδρου Ασικίδου Αναστασίας, η σύνθεση του Δ.Σ, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Πρόεδρος: Βάσογλου Ζαριφή
Αντιπρόεδρος: Γιαννάκη Αγγελική
Γραμματέας: Παλασίδου Αναστασία
Ταμίας: Γκόρη Ευρυδίκη
Μέλος: Πιπερίδου Ελισάβετ

Το παρόν προεδρείο είναι προσωρινό, καθώς οι βάσει καταστατικού εκλογές  για την ανάδειξη νέου προεδρείου, δε στάθηκε δυνατό να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας και τις 2 (!) φορές, στις 4 και 10/10, που είχαν προγραμματιστεί. 

Με αφορμή αυτή την δυσάρεστη και απογοητευτική εξέλιξη, τα μέλη του Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να παραμείνουν στη θέση τους προσωρινά, δεδομένης και της συγκυρίας της αλλαγής του θεσμού των σχολικών συμβούλων και της ανάδειξης νέας συμβούλου, με την οποία σκοπεύουμε να συναντηθούμε όσο το δυνατό συντομότερα. Δηλώνουμε όμως την πρόθεσή μας να παραιτηθούμε και από τη θέση μας αλλά και –κυρίως- από τη προσπάθεια συσπείρωσης και αντιπροσώπευσης των συναδέλφων του νομού μας και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο –βλ. μετατροπή των αγγλικών σε μάθημα επιλογής στο λύκειο και ουσιαστική κατάργηση των επιπέδων στο γυμνάσιο-. Το Συμβούλιο έχει τη διάθεση και τη βούληση να συνεχίσει το έργο και τους αγώνες- ήδη είμαστε σε επικοινωνία με την ΠΕΚΑΔΕ- αρκεί να έχει τη στήριξη των μελών του –και δεν εννοούμε βέβαια τους εαυτούς μας και τους 4-5 αφοσιωμένους συναδέλφους. 

Ήρθε επιτέλους η στιγμή να αναλάβουμε όλοι και όλες τις ευθύνες μας.


Μετά τιμής, 
εκ μέρους του Δ.Σ., 

  Η πρόεδρος                                  Η γραμματέας

Βάσογλου Ζαριφή                            Παλασίδου Αναστασία            

05/10/2018

Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. και αρχαιρεσίες

Λόγω έλλειψης απαρτίας η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου το απόγευμα της Τετάρτης 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 6 μ.μ. στο Μελέτειο - 2ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας (είσοδος από Αριστοτέλους 2, έναντι ΚΑΠΗ), προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2018-2020.  Των αρχαιρεσιών θα προηγηθεί ο απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ.

Η παρουσία όλων των εκλεκτών συναδέλφων-μελών μας που υπηρετούν τόσο στην Α΄/βάθμια όσο και στην Β΄/βάθμια Εκπαίδευση στην Ημαθία λογίζεται απαραίτητη.


Μετά τιμής,
εκ μέρους του Δ.Σ.,


Η πρόεδρος Η γραμματέας

Ασικίδου Αναστασία Παλασίδου Αναστασία

28/09/2018

Απολογισμός απερχομένου ΔΣ και αρχαιρεσίες της ΕΚΑΔΕΗ


Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (ΕΚΑΔΕΗ) καλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης 4 Οκτωβρίου 2018, ώρα 6 μ.μ. στο Μελέτειο - 2ο Δημοτικό Σχολείο Βεροίας (είσοδος από Αριστοτέλους 2, έναντι ΚΑΠΗ), προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2018-2020. Των αρχαιρεσιών θα προηγηθεί ο απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ.. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνει αυθημερόν, προ της ψηφοφορίας. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα για το 2018 μέλη της Ενώσεως.

Η παρουσία όλων των εκλεκτών συναδέλφων-μελών μας που υπηρετούν τόσο στην Α΄/βάθμια όσο και στην Β΄/βάθμια Εκπαίδευση στην Ημαθία λογίζεται απαραίτητη._    Η πρόεδρος                                                                                Η γραμματέας

Ασικίδου Αναστασία                                                                Παλασίδου Αναστασία