14/11/2019

Κοινές προτάσεις του κλάδου ΠΕ06 για την αναβάθμιση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας

Σε συνέχεια της συνάντησης της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. με τη Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ, κα Γκίκα και του σχετικού υπομνήματος που υποβλήθηκε στο Υπουργείο, καταθέτουμε παρακάτω, σε ευσύνοπτη μορφή, τις προτάσεις του κλάδου μας για την αναβάθμιση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, μετά από συνεργασία με τις τοπικές Ενώσεις καθηγητών Αγγλικής, οι οποίες προσυπογράφουν το παρόν κείμενο.


Α. Γενικά για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας 

· Υποχρεωτική 12ετή διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου.

· Ενιαίο, συνεχές Πρόγραμμα Σπουδών με συνεκτική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μαθήματος.

· Αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε τουλάχιστον τρεις (03) την εβδομάδα, κυρίως στη Β’/θμια εκπ/ση, ώστε να κατακτούν οι μαθητές υψηλά επίπεδα γλωσσομάθειας ως εξής: Α2+/Β1- στο Δημοτικό, Β2/Β2+ στο Γυμνάσιο, Γ1+/Γ2- στο Λύκειο, σύμφωνα με τη μελέτη της ΠΕΚΑΔΕ που επισυνάπτεται στο υπόμνημα.

· Σύνδεση της διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας με το ΚΠγ – πιστοποίηση στο σχολείο.

· Καταγραφή στο Απολυτήριο του Γυμνασίου και του Λυκείου του επιπέδου γλωσσομάθειας που έχει κατακτηθεί και ενδεχομένως πιστοποιηθεί μέσω του ΚΠγ.

· Χορήγηση ξεχωριστού, συμπληρωματικού ελέγχου προόδου για την ξένη γλώσσα με την επιμέρους αναλυτική βαθμολογία των επιδόσεων του μαθητή στις γλωσσικές δεξιότητες.

· Εφαρμογή του ΠΕΑΠ σε όλα τα δημοτικά, όπως είχε καταρτιστεί αρχικά, με αύξηση κατά μία (01) ώρα διδασκαλίας στις τάξεις Α’ & Β’.

· Ολιγομελή τμήματα από την Α΄ Δημοτικού έως και τη Γ΄ Λυκείου με χωρισμό του ενός τμήματος σε δύο όταν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους είκοσι (20).

· Ανανέωση του διδακτικού υλικού για όλες τις τάξεις με τη συγγραφή νέων βιβλίων και για την Α’/θμια και για την Β’/θμια εκπαίδευση, δημιουργία ψηφιακού υλικού και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές.

· Επαναφορά της ενδοσχολικής εξέτασης του μαθήματος στο Γυμνάσιο & στο Λύκειο, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό αυτής με στόχο την αξιολόγηση όλων των διδασκόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων.

· Δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

· Δημιουργία οργανικών θέσεων ΠΕ06 στην Ειδική Αγωγή.


Β. Ειδικά για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο 

· Επαναφορά της υποχρεωτικότητας της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ως βασικού μαθήματος κορμού για όλους τους μαθητές.

· Επαναφορά της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στη Γ’ τάξη ΓΕΛ (Ημερήσιου και Εσπερινού) ως μαθήματος Γενικής Παιδείας.

· Αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε τρεις (03) έως τέσσερις (04) την εβδομάδα που κρίνονται απαραίτητες για την κατάκτηση των αναγκαίων υψηλών επιπέδων γλωσσομάθειας.

· Επέκταση του ΕΠΣ-ΞΓ για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο (ΦΕΚ 2871/τ.Β΄/9-09-2016) στο ΓΕΛ – κάλυψη των επιπέδων γλωσσομάθειας Γ1 και Γ2.

· Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) ως μαθήματος Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις («Γενικά Αγγλικά») και ως μαθήματος Τομέα στη Β’ τάξη («Επαγγελματικά Αγγλικά I») και Ειδικότητας στη Γ’ τάξη («Επαγγελματικά Αγγλικά II»)

· Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σπουδών για το ΕΠΑΛ για τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Αγγλικά, με βάση περιγράμματα επαγγέλματος και περιγραφητές δεξιοτήτων αντίστοιχα με τους τομείς και τις ειδικότητες.

· Εμπλουτισμός των βιβλίων των ΓΕΛ και συγγραφή νέων βιβλίων για τα Γενικά Αγγλικά των ΕΠΑΛ και ολοκλήρωση της συγγραφής βιβλίων για τα Επαγγελματικά Αγγλικά τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

· Δυνατότητα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στο ανώτερο δυνατό επίπεδο (Β2/Γ1/Γ2) μέσω του ΚΠγ.

· Εφαρμογή εξειδικευμένου προγράμματος για την προετοιμασία της εξέτασης του Ειδικού Μαθήματος στη Γ’ τάξη ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και ταυτόχρονα δημιουργία ειδικών τμημάτων προετοιμασίας, ανεξάρτητα του αριθμού συμμετεχόντων.

Με Εκτίμηση,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΔΕ)

ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΑΔΕΒΕ)

ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΕΚΑΔΕΣ)

ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (ΕΚΑΔΕΗ)

ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΚΑΔΥΜΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ «Κ.Α.ΛΕΣ.ΜΑ»

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕνΕΑΓΚ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΕΠΕΚΑΔΕ)
06/11/2019

Η ΕΚΑΔΕΗ στην ημερίδα για τα προγράμματα Erasmus+

Μέλη της Ένωσής μας παραβρέθηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης για τα προγράμματα Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε από το ΙΚΥ στην Καστοριά. Μάθαμε τα "μυστικά" μιας επιτυχημένης αίτησης Erasmus+ ενώ στο περιθώριο της ημερίδας είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με εκπροσώπους της Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δυτ.Μακεδονίας για τα προβλήματα του κλάδου καθώς και για μέλλοντικές κοινές δράσεις. 


06/05/2019

Η ΕΚΑΔΕΗ τιμά την Μητέρα

Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημοσίου Ν. Ημαθίας τιμά τη γιορτή της Μητέρας με δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά 8-12 ετών στα Μαγικά Κουτιά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
-decoupage
-κατασκευή μπουκέτου με την ζωγράφο Βασιλική Σιδηροπούλου Καραμήτσου
-χειροτεχνίες
Θα ακολουθήσει εκδήλωση με χορό, τραγούδια και εκπλήξεις από μαθητές των σχολείων μας.

29/04/2019

Η Μπάντα - Προβολή Ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ "Η Μπάντα" είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων και στη μνήμη των 353.000 που βρήκαν τραγικό θάνατο την περίοδο εκείνη.
Το ντοκιμαντέρ αφορά την απίστευτη ιστορία του Γιάννη Παπαδόπουλου, μέλος της φιλαρμονικής ορχήστρας της Κερασούντας που επιστρατεύτηκε βίαια από τον Τοπάλ Οσμάν.

Η ορχήστρα αυτή αποτελούνταν από δεκατρείς Έλληνες και τρεις Τούρκους. Ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις περιοδείες του Τοπάλ Οσμάν και να παίζουν τουρκικά εμβατήρια την ώρα που οι τσέτες έσφαζαν, βίαζαν και λήστευαν τους Έλληνες. Στο τέλος ο αιμοσταγής Τούρκος έδωσε εντολή και σφαγιάστηκε όλη η ορχήστρα. Ο μόνος που επέζησε ως εκ θαύματος ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα αλλά δεν ξανάπαιξε μουσική.

Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκαν από τα παιδιά και τα εγγόνια του Γιάννη Παπαδόπουλου με τη συμμετοχή 80 ηθοποιών και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Γιαννιτσών.

Η δημοσιογραφική έρευνα και η σκηνοθεσία για το ντοκιμαντέρ έγινε από τον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη, ενώ το επιμελήθηκαν ιστορικά ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο Θεοδόσης Κυριακίδης και ο Λάζαρος Βασιλειάδης.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η προβολή γίνεται δωρεάν, την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 στις 7:30 μ.μ.. στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών.

Το κρασί είναι χορηγία του Γ.Ε. Φούντη


18/02/2019

Προβολή Ταινίας για το μήνα Αφροαμερικανικής Iστορίας

Ο Φεβρουάριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας Αφροαμερικανικής Iστορίας (Black History Month) και εορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Το μήνα αυτό γίνονται εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους αγώνες και τα επιτεύγματα των Αφρο-Αμερικανών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, της επιστήμης, και των τεχνών.
Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, στις 5.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας, στη δωρεάν προβολή της ταινίας Black Panther. 
Η προβολή γίνεται με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στα πλαίσια της συνεργασίας της βιβλιοθήκης με το δίκτυο των American Spaces και το Veria TechLab το οποίο και συμμετέχει στο δίκτυο.

Ο Black Panther της Marvel Studios ακολουθεί τον T’Challa, που μετά το θάνατο του πατέρα του, του βασιλιά της Wakanda–ενός τεχνολογικά ανεπτυγμένου μα απομονωμένου Αφρικανικού κράτους–επιστρέφει στην πατρίδα του για να πάρει τη θέση του στο θρόνο. Όταν ένας παλιός και ισχυρός εχθρός επανεμφανίζεται, το θάρρος του T’Challa–βασιλιά και Μαύρου Πάνθηρα–δοκιμάζεται σε μια τρομερή σύγκρουση που απειλεί την Wakanda, αλλά και ολόκληρo τον πλανήτη. Αντιμέτωπος με προδοσία και κινδύνους, ο νέος βασιλιάς πρέπει να συγκεντρώσει τους συμμάχους του και να απελευθερώσει όλη τη δύναμη του Μαύρου Πάνθηρα, για να εξολοθρεύσει τους εχθρούς του και να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού του.
Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ
Πρωταγωνιστές: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκο, Άντι Σέρκις, Μάρτιν Φρίμαν, Άντζελα Μπάσετ, Φόρεστ Γουίτακερ
Κατηγορία: Περιπέτεια Φαντασίας
Κατάλληλο από 12 ετών και πάνω
Διάρκεια: 2.14

Διοργάνωση:
Veria Tech Lab
Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.)
Με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας

16/02/2019

Χαιρετισμός από το νέο Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.

Εκλεκτοί συνάδελφοι / συναδέλφισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας με την παρακάτω σύνθεση:


Πρόεδρος: Ζαριφή Βάσογλου (Γυμνάσιο Μακροχωρίου)
Αντιπρόεδρος: Ευρυδίκη Γκόρη (5ο Γυμνάσιο Βέροιας)
Γραμματέας: Ελισάβετ Πιπερίδου (3ο δημοτικό Σχολείο Βέροιας)
Ταμίας: Αγγελική Γιαννάκη (Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας)
Μέλος: Αναστασία Παλασίδου (Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας)
Αναπληρωματικό μέλος: Γεωργία Ματζουλά (6ο Γυμνάσιο Βέροιας)


Το νέο Δ.Σ. δεσμευόμαστε να είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων σε εργασιακά θέματα αλλά και σε θέματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Η θέση μας είναι γνωστή και έχει διατυπωθεί επανειλημμένα: τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος –μείωση ωρών διδασκαλίας, υποβάθμιση του μαθήματος σε επιλογής στο λύκειο, απαξίωση μας από τους γονείς και μαθητές έναντι των «καθηγητών» στην ιδιωτική εκπαίδευση που προσφέρουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αν και πολλά από αυτά είναι αμφίβολης αξίας- μόνο αν είμαστε ενωμένοι και συσπειρωμένοι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτό συνεπάγεται τη στήριξη της Ένωσης από όλους μας.

Με τιμή,
Ζαριφή Βάσογλου                              Ελισάβετ Πιπερίδου
Πρόεδρος                                           Γραμματέας
(εκ μέρους του Δ.Σ.)