17/08/2007

Παρατίθεται λίστα με κείμενα στα Αγγλικά διαφόρου θεματολογίας .
You can see the list by clicking here.
Η Ένωση σήμερα αριθμεί πλέον των 60 τακτικών μελών. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν άπαξ ετησίως την συνδρομή των 5 €, συνδρομή που τους παρέχει το προνόμιο να συμμετέχουν χωρίς επιπλέον δαπάνες στα σεμινάρια εκπαίδευσης, στις διαλέξεις και στις πάσης φύσεως δραστηριότητες που οργανώνει η Ένωση.
Ωστόσο, και τα μη τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές, επιβαρυνόμενα όμως με το ποσό των 5 € για τη συμμετοχή τους σε καθεμία εξ αυτών.
Την ένωση διοικεί 5/μελές συμβούλιο η θητεία του οποίου ανανεώνεται κάθε 2 έτη.
Το σωματείο της ΕΚΑΔΕ Ημαθίας συνεστήθη τον Απρίλιο του 2004 με προτροπή του τότε συμβούλου Αγγλικής των νομών Ημαθίας, Πέλλης και Πιερίας κου Σκενδέρη Θεοδώρου και πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού κας Ασικίδου Αναστασίας, στην πρόσκληση των οποίων ανταποκρίθηκαν 41 καθηγητές αγγλικής Α'/βάθμιας και Β'/βάθμιας εκπαίδευσης του νομού (νυν περιφερειακής ενότητος).

Εκ των σκοπών της Ενώσεως ενδεικτικά αναφέρονται:
  1. η παροχή δυνατοτήτων για μελέτη, έρευνα και συζήτηση σε θέματα που αφορούν την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσης, που διδάσκεται σαν ξένη ή δεύτερη γλώσσα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ημαθίας,
  2. η άνοδος του επιπέδου της επιστημονικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της διδασκαλίας των αγγλικών και η διατύπωση προτάσεων,
  3. η ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής ανόδου στον τομέα της ξενόγλωσσης παιδείας στην Ημαθία και
  4. η συνδρομή στη διάδοση του επιστημονικού υλικού που προκύπτει από τη μελέτη στους ειδικούς επιστημονικούς κλάδους, σχετικούς με την ξενόγλωσση εκπαίδευση (αρ.1 παρ.1, 2, 3, 4 του καταστατικού).
Πρώτη πρόεδρος της ΕΚΑΔΕ Ημαθίας διετέλεσε η κα Ασικίδου Αναστασία.
Αγγλόφωνοι τηλεοπτικοί σταθμοί (Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Καναδά κ.λ.π.)

Ηλεκτρονικό σχολείο του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

Ελληνο-αγγλικό & αγγλο-ελληνικό λεξικό online

Αγγλο-αγγλικό λεξικό online του Cambridge
 

Μεθοδολογία-σχέδια μαθημάτων

Keep calm and teach English

Chestnut ESL HOME - EFL portal by Ms Anna Costikoglou

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.)

Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Β.Ε.)

Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορεία Ειδήσεων

ELT News - Η εφημερίδα περί διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσης 


The Spectator - Έγκυρο βρετανικό περιοδικό

Daily Telegraph - Η εφημερίδα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόγραμμα εκμαθήσεως της αγγλικής στην πρώιμη ηλικία - ΠΕΑΠ