25/05/2008

Η εκδήλωση της Αλεξάνδρειας σε εικόνες


(ανωτέρω οι εισηγήτριες της εκδήλωσης κ.κ. Αλεξίου Θωμαή & Ματθαιουδάκη Μαρίνα )

(εικόνα δεξιά: στην πρώτη σειρά από αριστερά τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΑΔΕ Ημαθίας κ.κ.
Aσικίδου Αναστασία, Φουτζιτζή Μαρία & Κωστοπούλου Ελένη)