31/05/2008

Χαιρετισμός συμβούλου

ALWAYS REMEMBER…


Παρακαλώ να μου επιτρέψετε, κάνοντας χρήση της φιλοξενίας σας, να υπενθυμίσω σ’ όλους τους συναδέλφους τα παρακάτω:
Ο κάθε μαθητής έχει την δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, τις δικές του ανάγκες και τον δικό του τρόπο μάθησης .Έχει δικαίωμα στην πρόοδο και στην επιτυχία και αξίζει να πετύχει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Οφείλουμε να τον γνωρίσουμε, να τον αποδεχτούμε, να τον σεβαστούμε και να του δώσουμε όλες τις δυνατές ευκαιρίες να πετύχει.
Η διδασκαλία μας πρέπει να είναι φιλική προς τον μαθητή, μαθητοκεvτρική και διαφοροποιημένη. Η επιλογή του διδακτικού υλικού, των στρατηγικών, τεχνικών και δραστηριοτήτων για κάθε τάξη και κάθε μάθημα να γίνεται σύμφωνα με τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και όχι με βάση τις προσωπικές μας προτιμήσεις και την διευκόλυνσή μας.
Ο ρόλος μας είναι αυτός του συντονιστή και εμψυχωτή σε μια ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση με επικοινωνιακή προσέγγιση.
Εφαρμόζουμε πάντα το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και ακολουθούμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες και ενημερώνοντας αρμοδίως.
Η επικοινωνία, η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μόνο στόχος της διδασκαλίας μας και απαίτησή μας προς τους μαθητές. Οι ίδιοι πρέπει να θέσουμε τους εαυτούς μας παράδειγμα ενεργούς συμμετοχής στα του σχολείου, συνεργασίας και καλής επικοινωνίας με όλους τους παράγοντες (μαθητές, γονείς, συναδέλφους, διευθυντές κλπ).
Η καλή και συνεχής ενημέρωση, η συστηματική προετοιμασία και η άσκηση πάνω στο διδακτικό αντικείμενο και στον εαυτό μας, καθώς και η συνεχής αυτοαξιολόγηση – που πρέπει να μας κατευθύνει στην συνέχιση ή αναθεώρηση του έργου μας – θα μας οδηγήσουν στη επιτυχία.
Οι νέες τεχνολογίες θα μας διευκολύνουν και θα κάνουν πιο ελκυστικό το μάθημά μας, αλλά η επιτυχία εξαρτάται από εμάς. “Success depends less on materials, techniques, etc, and more on what goes on inside and between people in a classroom” (Stevick, E.: 1980).
Να θυμάστε πάντα ότι ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.


Σκενδέρης Θεόδωρος
Σχολ. Σύμβουλος Αγγλικής Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας