31/05/2008

Correspondence

Our Union committee sent a separate copy of the following letter to the Minister and the Deputy Ministers of Education by registered post last May. Unfortunately, we have not heard from them thus far, although we deliberately phrased the text as an enquiry, hoping that we would receive a reply from a public organisation, as is stipulated by law.
Correspondence A
Προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτωνκυρία Μαριέττα Γιαννάκου,τους Υφυπουργούς Παιδείαςκυρίους Γεώργιο Καλό &Σπυρίδωνα Ταλιαδούρο,Ανδρέα Παπανδρέου 37,151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βέροια, 15 Μαΐου 2007

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί,
λαμβάνουμε την τιμή να σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή για να ζητήσουμε να μας πληροφορήσετε ποια νομοθετικά/διοικητικά μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο του οποίου ηγείσθε, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα παρακάτω ζητήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. 6, καθηγητές αγγλικής.
1) Είναι γνωστό ότι πολλοί καθηγητές, προ του διορισμού τους στο Δημόσιο, εργάσθηκαν (πολλοί μάλιστα εντατικά) σε φροντιστήρια/κέντρα ξένων γλωσσών. Μολονότι τα έτη εργασίας τους στον ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζονται ως συντάξιμα, δεν αναγνωρίζονται ως έτη προϋπηρεσίας, εκτός αν η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικά σχολεία ή π.χ. στο Βρετανικό Συμβούλιο. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει την άνιση μεταχείριση εις βάρος των εν λόγω καθηγητών; Δυστυχώς, οι προκάτοχοί σας δεν έλαβαν κανένα μέτρο για να αποκαταστήσουν την ανωτέρω αδικία.
2) Η διοργάνωση των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας υπό την αιγίδα του Υπουργείου τυγχάνει πράγματι αξιέπαινη. Δεν θα μπορούσε η Διεύθυνση Πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών (μετατρεπόμενη σε νομικό πρόσωπο ανάλογο με το Βρετανικό Συμβούλιο και την Ελληνο-Αμερικανική Ένωση κατά τα πρότυπα του Ο.Ε.Ε.Κ., ίσως) να δικαιούται να παρέχει και επίσημες μεταφράσεις/επικυρώσεις τις οποίες θα πραγματοποιούν απασχολούμενοι, όπως και με τις εξετάσεις για το ΚΠγ, πτυχιούχοι Π.Ε. 6. και άλλων ξένων φιλολογιών; Οι υπηρεσίες αυτές δύνανται να διεκπεραιώνονται μέσω των κατά τόπους γραφείων και διευθύνσεων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης. Το μητρώο των επισήμων μεταφραστών να εμπλουτίζεται διηνεκώς με σταθερές, διαφανείς διαδικασίες, ασχέτως αν πρόκειται περί διορισμένων στο δημόσιο καθηγητών ή εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Πώς βλέπει το Υπουργείο την παραπάνω πρόταση;
3) Σε αντίθεση με τους καθηγητές αγγλικής της Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, οι της Α΄/βάθμιας συνάδελφοί μας, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, έχουν αυξημένο ωράριο και αμείβονται χαμηλότερα. Είναι πλέον δυνατόν, λόγου χάρη, να συμβεί το παράδοξο νεοδιόριστος καθηγητής πρωτοβάθμιας να αποσπαστεί σε σχολείο δευτεροβάθμιας για να συμπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο των 24 ωρών, ενώ ο συνάδελφός του της δευτεροβάθμιας να αποσπαστεί σε δημοτικό σχολείο της πρωτοβάθμιας για να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο των 21 ωρών. Δεν θα έπρεπε να διορθωθεί η αντινομία αυτή;
4) Σχετικό με τα παραπάνω είναι και το αίτημά μας οι καθηγητές να ερωτώνται εάν επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολείο άλλης βαθμίδας από αυτήν στην οποία ανήκουν οργανικά (Α΄/βάθμια ή Β΄/βάθμια). Έτσι, η ευελιξία θα συνδυάζεται και με τον εθελοντισμό, του οποίου η αξία μόλις χρειάζεται να τονιστεί. Με δεδομένη την κατάσταση που περιγράφεται στην παράγραφο 3, δεν θα είναι, αν η απόσπαση δεν γίνεται καταναγκαστικά, πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική η διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού σε κάθε Διεύθυνση;
5) Δυστυχώς, στα νεότευκτα Επαγγελματικά Λύκεια, η αγγλική δεν διδάσκεται σε όλες τις ειδικότητες –σε μερικές διδάσκεται μόνο η γαλλική (!)– ενώ στις Επαγγελματικές Σχολές δεν προβλέπεται προς το παρόν η διδασκαλία της σε καμμία ειδικότητα. Δεν είναι πολύτιμο χρηστικό εργαλείο (εφάμιλλο, αν όχι ανώτερο της Πληροφορικής) η γνώση της αγγλικής και δη της σχετικής ορολογίας στα τεχνικά επαγγέλματα; Και πώς οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. / ΕΠΑ.Σ, σε περίπτωση που εισαχθούν σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ οι πρώτοι και σε ΑΤΕΙ οι δεύτεροι, θα παρακολουθήσουν τα αγγλικά ορολογίας στο Τμήμα τους, τη στιγμή που επί τρία χρόνια θα τούς έχουμε στερήσει την πρόσβαση στην αγγλική γλώσσα;
Κα Υπουργέ, κ.κ. Υφυπουργοί, έχουμε την ελπίδα ότι θα τείνετε «ευήκοον ους» στις ερωτήματά μας και αδημονούμε να λάβουμε την απάντησή σας.
Με εκτίμηση,
εκ μέρους του Δ.Σ.,
Ο πρόεδρος
Χατζηνικολάου Δημήτριος
Η γραμματέας
Φουτζιτζή Μαρία
Correspondence B

Also, on 3rd June, the chairman of our Union sent the e-mail below to the Hellenic American Union, re a controversial topic in the writing part of the May Examinations for the Certificate of Competency in English. Much to our chagrin, we have to observe that HAU have failed to answer his questions.
Dear Sir or Madam,
I am writing with reference to one of the writing topics set in the ECCE examination of Saturday 19 May instant.It has come to my attention that the specific topic in which I am interested concerned national anniversaries.
As a matter of fact, teachers of English and candidates, acquaintances of mine, have told me that they were offended by the way the subject was phrased.You are kindly requested to send me the exact task so that I have full knowledge myself, as a teacher of English and chairman of the local English Teachers’ Union (Emathia).
I am certain that you will meet my request because, inter alia, it would be unfair to blame the University of Michigan in general and the Hellenic American Union in particular based on rumours.
On the other hand, sadly, as you are well aware, your possible failure to provide me with a copy of the task will only reinforce your critics’ claims.
Thanking you in advance for a prompt reply.
Yours faithfully,
Demetrios Hadjinicolaou
EFL teacher