E-twinning

γράφει η Ελένη Κωστοπούλου, πρεσβευτής e-twinning
[An English version of this article on e-Twinning can be found further below.]

Τι είναι το e-Twinning;
Το e-Twinning μπορεί να οριστεί ως αδελφοποίηση δύο ή περισσότερων σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω Διαδικτύου και αφορά στη μεταξύ τους συνεργασία για την από κοινού ολοκλήρωση μίας παιδαγωγικής δραστηριότητας , με αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Τεχνολογίας - ΤΠΕ.
Η επίσημη έναρξη του προγράμματος έγινε τον Ιανουάριο του 2005 και αποτέλεσε τη βασική δράση του προγράμματος e-Learning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2007 εντάσσεται στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.
Το e-twinning βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία προσθέτοντας αξία στη συμβατική μάθηση. Ξεπερνά τη στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων, στοχεύει σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
Ο σκοπός μέσω του e-twinning είναι να συνεργαστεί το δυναμικό των σχολείων πάνω σε ένα θεματικό πεδίο ή σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως διδακτέα ύλη ή/και εξωσχολικές δραστηριότητες.
Γιατί να συμμετάσχω και να εγγράψω το σχολείο μου ως εκπαιδευτικός;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που σας ενθαρρύνουν να ασχοληθείτε, καθώς μέσω της δράσης μπορείτε:
1. Να ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
2. Να διδάξετε και να μάθετε για διαφορετικούς πολιτισμούς, αναπτύσσοντας έτσι την πολιτιστική συνείδηση των μαθητών σας.
3. Να εξοικειωθείτε με τις ευκολίες που παρέχουν οι ΤΠΕ για να εξαλείψετε τις φυσικές αποστάσεις, επιτρέποντας στους μαθητές και στους συναδέλφους σας να εξερευνήσουν κάτι φαινομενικά δύσκολο μέχρι τώρα.
4. Να ανταλλάξετε ηλεκτρονικά παιδαγωγικές ιδέες με άλλους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς, εμπλουτίζοντας έτσι τις εμπειρίες σας.
5. Να ενισχύσετε τις γνώσεις σας σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή πεδίο, εφαρμόζοντας ένα διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών.
6. Να εξασκήσετε τις γνώσεις σας στις ξένες γλώσσες και τις ΤΠΕ.
7. Να βελτιώσετε τη μέθοδο διδασκαλίας σας, συγκρίνοντας και υιοθετώντας καινοτόμες προσεγγίσεις.
Τι πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω;
Αφού αποφασίσετε να δημιουργήσετε μία συνεργασία e-twinning, στη συνέχεια πρέπει να κάνετε τρία πράγματα.
1. Βρείτε το θέμα συνεργασίας.
2. Ενημερώστε τη διεύθυνση της σχολικής σας μονάδας.
3. Εγγράψετε το σχολείο σας στην πύλη http://www.etwinning.net/
Τέλος, βρείτε έναν τουλάχιστον συνεργάτη σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα με χρήση του εργαλείου Τwinfinder στο οποίο θα έχετε πρόσβαση μετά την εγγραφή.
Ποιος θα με στηρίξει και θα με βοηθήσει να φέρω εις πέρας τη συνεργασία , όταν συναντώ δυσκολίες μια και δεν είμαι καλός γνώστης των ΤΠΕ;
1. Η Εθνική Υπηρεσία (ΕΥΥ) είναι η πρώτη διασύνδεση των σχολείων με τη δράση etwinning. Η Ελληνική ΕΥΥ λειτουργεί από το Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας του ΥΠΕΠΘ.Το προσωπικό της ΕΥΥ είναι εξοικειωμένο με την εκπαιδευτική κατάσταση στην Ελλάδα και μπορεί να σας βοηθήσει.
2. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) εδρεύει στις Βρυξέλλες και προσφέρει τη διαδικτυακή πύλη ( http://www.etwinning.net/ ) η οποία παρέχει μια πλατφόρμα επικοινωνίας για εύρεση συνεργατών ώστε να αποτελέσει σημείο επαφής ενός ανθρώπινου δικτύου.
Μια υπηρεσία επικοινωνίας – υπεύθυνη για τα δελτία τύπου και έντυπο υλικό που βοηθούν στην προώθηση και πληροφόρηση σχετικά με τη δράση e-twinning.
Πληροφορίες στο Διαδίκτυο.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για να ξεκινήσετε μια συνεργασία eTwinning στη διαδικτυακή πύλη της ΕΥΥ Ελλάδας.
http://etwinning.sch.gr/
email επικοινωνίας: etwinning@sch.gr
Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη του eTwinning http://www.etwinning.net/ παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα εργαλεία για να καταχωρηθεί, να προετοιμασθεί και να αναπτυχθεί μία συνεργασίες eTwinning.
Ενημέρωση για Δράση!
Οι επίσημοι διαδικτυακοί τόποι του έργου είναιhttp://www.etwinning.net/
Η Ευρωπαϊκή ΚΥΥ που θα εγγράψετε το σχολείο σας και με τα εργαλεία που σας παρέχονται, θα βρείτε συνεργάτη και θα υλοποιήσετε τη συνεργασία.http://etwinning.sch.gr/
Ιστότοπος της ΕΥΥ της Δράσης eTwinning του ΥΠΕΠΘ, για την ενημέρωση και υποστήριξη των ελληνικών σχολείων.
Υπηρεσία Ηelpdesk για του εκπαιδευτικούς. Μπορείτε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας στο email:eTwinning@sch.gr
Ή στην τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών
801 11 38946
801 11 etwin
με χρέωση μιας αστικής μονάδας.
Ελένη Κωστοπούλου, πρεσβευτής e-twinning

- Μπορείτε να βρείτε την powerpoint presentation (ppt file) της κας Κωστοπούλου Ελένης περί του e-twinning κάνοντας κλικ εδώ -

(English version below)