14/06/2008

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά το 5o Συμπόσιο καθηγητών Αγγλικής.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Tags: 5th Symposium, Book Exhibition, Saturday 6 September, 2008, Veroia, Veria, 5ο Συμπόσιο, ΕΚΑΔΕΗ, ΕΚΑΔΕ Ημαθίας, Ἐνωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Βέροια, Εκθεση βιβλίων