30/11/2008

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΑΔΕ Ημαθίας όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Δεκεμβρίου '08 έχει ως εξής.

Τσιμπρικίδου Ελένη Πρὀεδρος/chairperson
Μαντζουλά Γεωργία Αντιπρόεδρος/deputy chairperson
Παπουλίδου Μαρία Γραμματέας/secretary
Τσισμανίδου Σάρρα Ταμίας/treasurer
Κοσμίδου Ελένη Μέλος/member