20/02/2012

Παρουσίαση του νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τίς ξένες γλώσσες

Η σχολική σύμβουλος καθηγητών αγγλικής Ημαθίας κα Καλλιόπη Κιοκπάσογλου κατά την πρώτη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια ευθύνης της, παρουσίασε το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα σπουδών για τίς ξένες γλώσσες (Ε.Π.Σ.-Ξ.Γ.) με ιδιαίτερη έμφαση στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Ηλικία (Π.Ε.Α.Π.).