01/06/2012

ΠΕΚΑΔΕ : Δελτίο Τύπου, διαμαρτυρία για την αλλαγή του τρόπου εξέτασης στα πιλοτικά σχολεία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Χαριλάου Τρικούπη 14 – 10679 Αθήνα – Τηλ/Φαξ 210-3619500

Αθήνα, 16 Μαΐου 2012

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) επιθυμεί να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη μεγάλη καθυστέρηση με την οποία εκδόθηκε το νέο Π.Δ.47/2012 που αφορά στην αλλαγή του τρόπου εξέτασης της αγγλικής γλώσσας στα πιλοτικά σχολεία κατά τις προαγωγικές- απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου 2012.
Συγκεκριμένα, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε εκτιμά πως η μη έγκαιρη έκδοση του αναμενόμενου Π.Δ. με επακόλουθο την καθυστερημένη αποστολή του σε όλες τις σχολικές μονάδες δημιουργεί μεγάλη δυσκολία στον άμεσο σχεδιασμό των θεμάτων εξέτασης και στην ομαλή διεξαγωγή των απολυτήριων εξετάσεων καθώς:
α) οι μεν εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρμόσουν τάχιστα τη διδαχθείσα ύλη στις προδιαγραφές της εξέτασης βάσει του νέου Π.Δ.
β) οι δε μαθητές των πιλοτικών σχολείων καλούνται να αξιολογηθούν χωρίς την απαραίτητη χρονική προσαρμογή σε έναν τύπο εξέτασης ο οποίος ανακοινώνεται επίσημα λίγες μόνο ημέρες πριν τη διεξαγωγή των απολυτήριων- προαγωγικών εξετάσεων.
Για το λόγο αυτό, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε., ως ένθερμος υποστηρικτής και αρωγός της διασύνδεσης του Δημόσιου Σχολείου με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, επισημαίνει πως η έκδοση κάθε Προεδρικού Διατάγματος ή διευκρινιστικής και τροποποιητικής εγκυκλίου οφείλει να γίνεται εγκαίρως ώστε να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής και εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.

Για το Δ. Σ. της ΠΕΚΑΔΕ
Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ

2. Δείγματα Θεμάτων Εξέτασης
Για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου των σχολείων που εφαρμόζουν πιλοτικά το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών» (ΕΠΣ-ΞΓ), οι καθηγητές καλούνται να αξιοποιήσουν τα δείγματα θεμάτων που βρίσκονται αναρτημένα σε αυτή την ιστοσελίδα,
http://digitalschool.minedu.gov.gr/fl_exams/

3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Θέμα: Ενημέρωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν τις ξένες γλώσσες στα Γυμνάσια που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών

Για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών, η επιστημονική επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:
Οι καθηγητές να αξιοποιήσουν τα δείγματα θεμάτων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου
http://www.digitalschool.minedu.gov.grέχοντας υπόψη τα εξής:
α) Τα δείγματα θεμάτων είναι σύμφωνα με την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών που περιγράφεται στο Π.Δ.47/2012 (ΦΕΚ Α΄ 97). Ο/η καθηγητής/τρια επιλέγει θέματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο των μαθητών. Τα δείγματα θεμάτων κάθε γλώσσας χρησιμοποιούνται ως πρότυπο και ο/η καθηγητής/τρια προσαρμόζει τις δοκιμασίες κάθε επιπέδου και ενότητας στην ύλη που έχει διδάξει, ακολουθώντας το Π.Δ.47/2012 (ΦΕΚ Α΄ 97).

 β) Η εξέταση των ξένων γλωσσών προτείνεται να έχει διάρκεια δυόμιση (2,5) ώρες.
γ) Για πρακτικούς λόγους, συνιστάται η εξέταση να ξεκινήσει με την ενότητα 3, κατανόηση προφορικού λόγου, και να συνεχιστεί με τις ενότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, ώστε οι μαθητές που ολοκληρώνουν την εξέταση να μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα.
δ) Οι απαντήσεις των θεμάτων εξέτασης (και των τριών ενοτήτων) γράφονται πάνω στο φυλλάδιο. Εξαίρεση αποτελούν τα θέματα Αγγλικής, Ενότητα 2, επίπεδο Β1-Β2, τα οποία γράφονται σε συνημμένη κόλλα διαγωνίσματος.

ε) Οι μαθητές προτείνεται να αποχωρούν από την αίθουσα εφόσον παρέλθουν πενήντα (50΄) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.

Σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 97911/Γ1/31-08-2011 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2121).


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ