01/11/2012

Το νέο Δ.Σ. της Ενώσεως Καθηγητών Αγγλικής για τη διετία 2012-2014


Τίθεται εις γνώσιν των αγαπητών συναδέλφων, καθηγητών και καθηγητριών αγγλικής που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης της Ημαθίας, ότι κατόπιν των αρχαιρεσιών πού πραγματοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2012 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Δ.Ε. Ημαθίας συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Ασικίδου Αναστασία
Αντιπρόεδρος: Βάσογλου Ζαριφή
Γραμματέας: Καπέτης Χρυσόστομος
Ταμίας: Χατζηνικολάου Δημήτριος
Μέλος: Σιάπα Χριστίνα
Αναπληρωματικό μέλος: Γιαννάκη Αγγελική
 
Το νέο Δ.Σ. ζητεί τη συνεργασία και συμπαράσταση όλων των συναδέλφων ώστε η θητεία του να είναι τελεσφόρος και παραγωγική.

 Μετά τιμής,
εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
Η πρόεδρος                                                           Ο γραμματέας
 
Ασικίδου Αναστασία                                           Καπέτης Χρυσόστομος