30/11/2016

ΝΕΟ: Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. και αρχαιρεσίες

Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (ΕΚΑΔΕΗ) καλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης 7 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 6 μ.μ. στο 2ο - Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Βεροίας, προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2016-2018.    

Ελλείψει απαρτίας στην προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση που συνεκλήθη για τον ίδιο λόγο, οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν με την συμμετοχή των παρόντων.  Θα προηγηθεί ο απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ..  Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνει αυθημερόν, προ της ψηφοφορίας.  Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα για το 2016 μέλη της Ενώσεως.

Η παρουσία όλων των εκλεκτών συναδέλφων-μελών μας λογίζεται απαραίτητη.Μετά τιμής, 
εκ μέρους του Δ.Σ., 
Η πρόεδρος  Η γραμματέαςΑσικίδου Αναστασία              Παλασίδου Αναστασία

22/11/2016

Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. και αρχαιρεσίες - υπόμνημα προς το Υπουργείο

Η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (ΕΚΑΔΕΗ) καλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης 29 Νοεμβρίου 2016, ώρα 6 μ.μ. στο 2ο - Μελέτειο Δημοτικό Σχολείο Βεροίας, προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2016-2018.  Θα προηγηθεί ο απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ..  

Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνει αυθημερόν, προ της ψηφοφορίας.  Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα για το 2016 μέλη της Ενώσεως.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση με σκοπό τις εκλογές θα επαναληφθεί σε προσεχή ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί εάν ήθελε προκύψει τέτοιο ενδεχόμενο.  

Την ημέρα των εκλογών μας, θα διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν από τις εξελίξεις στον κλάδο μας.   Θα γίνει έτσι προσπάθεια να συνταχθεί ένα υπόμνημα με όλα τα αιτήματά μας προς το Υπουργείο Παιδείας.

Η παρουσία όλων των εκλεκτών συναδέλφων-μελών μας λογίζεται απαραίτητη.Μετά τιμής, 
εκ μέρους του Δ.Σ., 
Η πρόεδρος Η γραμματέας

Ασικίδου Αναστασία              Παλασίδου Αναστασία