03/11/2018

Επιστολή διαμαρτυρίας της Ενώσεως Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.)

Τα μέλη της Ενώσεως Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η.), λαμβάνοντας υπ’ όψιν επιστημονικά και παιδαγωγικά δεδομένα σχετικά με την διδασκαλία της αγγλικής στην Β΄/βάθμια Εκπαίδευση, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του σχεδίου για την δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση και ειδικότερα στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο καθώς και τις συνεπακόλουθες συνέπειες στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών.
Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Γ’ Λυκείου βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενες θέσεις του Υπουργείου αλλά και με τις προσδοκίες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και εκμάθησης των ξένων γλωσσών καθώς και της πιστοποίησης αυτών μέσα στο δημόσιο σχολείο, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Κι αυτό ενώ είναι κοινά αποδεκτό ότι στις μέρες μας η αγγλική γλώσσα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλώς μία ξένη γλώσσα αλλά ως η βασική γλώσσα επικοινωνίας παγκοσμίως και ότι είναι απαραίτητο εφόδιο και βασικό προσόν για την εύρεση εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Παρά το γεγονός ότι στην ηλικία των 16 ως 18 ετών οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους ικανότητα, να εμβαθύνουν στην γλώσσα και να αξιοποιήσουν πλήρως τις γνώσεις που απόκτησαν τις προηγούμενες χρονιές, με βάση την εν λόγω πρόταση, το μάθημα της ξένης γλώσσας εξαφανίζεται ως μάθημα Γενικής Παιδείας από το πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου, παραμένοντας μόνο ως μάθημα Επιλογής (2 ώρες). Η αφαίρεση του μαθήματος της ξένης γλώσσας αντίκειται στην έως τώρα εκπαιδευτική πολιτική της παρούσης κυβέρνησης για ένα Λύκειο που θα παρέχει ουσιαστική γενική παιδεία και μόρφωση ως μια αυτόνομη βαθμίδα, ανεξάρτητη από τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντίθετα, δημιουργεί μια Γ’ Λυκείου που λειτουργεί ως μια τάξη προετοιμασίας για την εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ειδικότερα για το μάθημα των Αγγλικών, η πρόταση αυτή ουσιαστικά επιτείνει τη συνεχή υποβάθμιση του μαθήματος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στο Λύκειο αλλά γενικότερα σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συνεχείς μειώσεις των ωρών διδασκαλίας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, την κατάργηση της υποχρεωτικότητας του μαθήματος στο Λύκειο και την κατάργηση των επιπέδων διδασκαλίας στο Γυμνάσιο.
Η Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η., αντιμετωπίζοντας το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας συνεκτικά, οραματίζεται και ζητά ένα ενιαίο, συνεχές πρόγραμμα σπουδών από την Α’ Δημοτικού έως και την Γ’ Λυκείου, έτσι ώστε να αποκομίζουν οι μαθητές τα πολλαπλά οφέλη από τη διδασκαλία του μαθήματος, κάτι που μόνο με αύξηση των ωρών διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στο Λύκειο μπορεί να πραγματοποιηθεί . Δυστυχώς όμως, με βάση τις συνολικές ώρες διδασκαλίας που διαμορφώνονται μετά και την νέα προτεινόμενη μείωση στη Γ’ Λυκείου, κρίνεται μάλλον αδύνατη η κατάκτηση των ανώτερων επιπέδων γλωσσομάθειας μέσα από το δημόσιο σχολείο, όπου άρτια καταρτισμένοι πτυχιούχοι αγγλικής φιλολογίας -και πολλές φορές κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών- αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των μαθητών.
Τέλος, Η Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Η. συμμερίζεται απόλυτα τη θέση της ΠΕΚΑΔΕ ότι η ελληνική πολιτεία, μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση, οφείλει να παρέχει σε όλους και όλες ανεξαιρέτως τους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα εκμάθησης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε πολύ καλό ή άριστο επίπεδο, η οποία για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η αγγλική. 

Εκ μέρους της ΕΚΑΔΕΗ,


Η Πρόεδρος                                                        Η Γραμματέας 

Βάσογλου Ζαριφή                                              Παλασίδου Αναστασία